Skidskytte

Skidskytte är en populär sport som kombinerar två olika moment, nämligen längdskidåkning och skytte. Skidskytte har sina rötter i Norge och användes förr i tiden som en militär tävlingsdisciplin. Numera utövas skidskytte av professionella idrottare och fritidsutövare.

Regler i skidskytte

Reglerna inom sporten skidskytte kan variera något beroende på vilken disciplin som används. Sporten går ut på att de tävlande åker runt på längdskidor kring en bana. De tävlande skjuter sedan antingen två eller fyra gånger under tävlingens gång. Skjutningen ska både göras i stående och i liggande läge, varav hälften av gångerna ska genomföras stående och hälften liggandes. Vid varje skjutning ska de tävlande träffa fem stycken måltavlor.
Beroende på hur bra de tävlande prickar sitt mål kan de få antingen ett pålägg på sin tid eller ett tillägg i sträcka att åka. Beroende på disciplin kan följande olika regler gälla vid missad måltavla:

  • Åka en straffrunda på cirka 150 meter. Normalt brukar denna sträcka ta ungefär en halv minut för skickliga skidskyttare att åka.
  • En tilläggsminut på totaltiden.
  • Använda extraskott om det erbjuds. Det finns tre extraskott för varje skjutning. Om den tävlande inte träffar måltavlorna med sina extraskott måste de åka straffrundan.

Innan tävlingen påbörjas markeras de tävlandes skidor och vapen. Dopingtester genomförs regelbundet vid professionella tävlingar för att undvika orättvisor orsakat av doping.

Olika discipliner

Inom sporten skidskytte finns det 6 olika discipliner, varav två av dem kan tävlas om i lag.

Distans
Distans är den disciplin som är mest krävande inom skidskytte. Sträckan är 15 kilometer för damer och 20 kilometer för herrar. De tävlande genomför fyra stycken skjutningar.

Sprint
Sprint liknar på många sätt distans men har något kortare sträcka, 7,5 kilometer för damer, 10 kilometer för herrar, samt endast två skjutningar.

Jaktstart
Jaktstart är en disciplin man kan kvala in i genom en tidigare tävling. Tiderna från första tävlingen avgör startplaceringen i jaktstart grenen. Distansen är 10 kilometer för damer och 12,5 kilometer för herrar. De som misslyckas med att träffa sina måltavlor måste åka en straffrunda.

Masstart
Masstart är en tävlingsform inom skidskytte då alla tävlande startar samtidigt. Maximalt 30 deltagare kan tävla samtidigt av säkerhetsskäl. Distansen är 12,5 kilometer för damer och 15 kilometer för herrar.

Stafett
Stafett är en typ av skidskytte som kan tävlas med lag. Varje lag har fyra skidskyttar. Varje deltagare tar en kortare sträcka och skjuter vid två tillfällen. Sedan ska alla i lagen bli klara så snabbt som möjligt. Första laget som är klara vinner.

Mixedstafett
Mixedstafett fungerar som vanlig stafett men går ut på att lagen blandas med hälften damer och hälften herrar.

Historian om skidskytte

Skidskytte som sport kommer från Norge och användes från början av norska soldater. Den första officiella tävlingen hälls 1767. På den tiden var grenarna separata och alltså ingen kombinationsidrott som det är idag. På senare år har skidskytte växt i popularitet i Skandinavien och betraktades länge som en alternativ träningen inom militären. 1924 antogs ”militärpatrull”, som skidskytte kallades på den tiden, i de olympiska vinterspelen. Det första världsmästerskapet inom skidskytte hölls 1958 i Österrike.

Turneringar och världscupen

Tävlingar inom skidskytte anordnas på olika platser runt om i världen. Sporten utövas professionellt främst i Europa men delar av Asien håller även turneringar. Av logiska skäl är vintern säsongen för skidskytte, eftersom snö behövs för längdskidåkningen. Världscupen drar igång under november månad och håller på fram till mars. Efter säsongen är klar räknas alla poäng ihop och en segrare koras. 1977/78 hade herrtävlingarna premiär medan damtävlingarna inte drog igång förrän 1982/83. Till en början kallades världscupen för ”Europacupen”, trots allt deltagandet inte var begränsat till européer. Som tävlande kan man även få världscuppoäng genom att tävla i olympiska spel och världsmästerskap, vilket inte är speciellt vanligt inom andra vintersporter.

Lämna en kommentar