Regler för fäktning

Fäktning är en sport med en lång historia och är en av endast fem sporter som har deltagit i alla moderna olympiska spel. I Storbritannien har den något av ett elitistiskt rykte, delvis på grund av att den är förknippad med aristokratisk duellsport, men det finns initiativ för att göra den mer inkluderande.

Den sport som kallas fäktning avser vanligtvis olympisk fäktning, med klassisk fäktning (som är mer kampsportsbaserad) och historisk fäktning som andra varianter av sporten. I den här artikeln kommer vi att ägna oss åt den olympiska varianten och dess tre grenar, florett, sabel och epée, en sport som också kallas tävlingsfäktning för att skapa lite extra förvirring!

Spelets syfte

Syftet med spelet är att använda ditt vapen för att träffa din motståndare och samtidigt undvika att själv bli träffad. Enkelt, skoningslöst och – om du gör fel – smärtsamt.

Spelare och utrustning

Fäktning tävlar alltid bara en mot en, även om det finns lagtävlingar. Den viktigaste utrustningen är naturligtvis själva vapnet, som det som sagt finns tre olika typer av: epée är det tyngsta svärdet, florett är ett lättare stötvapen och sabel är ett skärande och stötande vapen som härstammar från kavalleriets svärd.

För att registrera poängen är spelarnas svärd elektroniskt känsliga, liksom kroppens poängsättningsområden, och de är anslutna till poängsättningsboxen med hjälp av en kroppsladd. När ett slag registreras hörs en ton och en lampa lyser.

Fäktare måste bära olika skyddskläder för att minimera risken för allvarliga skador. Detta inkluderar en mask och hjälm som helt täcker huvudet och har ett hårt nät framtill genom vilket fäktarna kan se men som är tillräckligt starkt för att avstötas från vapnen. Det krävs också en fäktningsjacka, skyddskläder och en handske för vapenhanden, samt andra skyddskläder för att skydda olika delar av kroppen.

Fäktarna tävlar på en ”pist” som är 46 fot lång och cirka sex fot bred. Det finns en mittlinje med en vaktlinje på två meter på vardera sidan över hela banans bredd, och det är från denna linje som fäktarna börjar varje rond.

Poängbedömning

Poängbedömningen sker på olika sätt i de tre varianterna av fäktning. När man använder florett räknas endast slag mot överkroppen, nacken, ljumskarna och ryggen, och poäng kan endast vinnas med hjälp av vapnets spets, inte med hjälp av bladets sida.

Med sabel räknas inte slag under midjan, en regel som härstammar från kavalleriets dagar då det ansågs oartigt att slå motståndarens häst. Händerna registreras inte som en träff, men de tävlande får använda både spetsen och bladet på sabeln för att göra mål. Precis som med florett kommer domaren, om spelarna slår varandra samtidigt, att använda sig av regeln om ”företräde” och tilldela poängen till den tävlande som inledde sitt angrepp först.

Med epée gäller inte regeln om rätt att gå före och båda fäktarna får göra poäng samtidigt, såvida det inte är den avgörande punkten då inget av de båda slagen räknas. Endast spetsen av vapnet får användas och hela kroppen är ett mål i epée.

Att vinna spelet

Vid de olympiska spelen tävlas matcherna under tre treminutersrundor, där vinnaren antingen är den som först når 15 poäng eller den som har flest träffar efter de tre rundorna. Det finns andra poängprotokoll och de bygger vanligtvis på att den första fäktaren når ett förutbestämt antal poäng, där ett system med fem poäng per tre minuter är ganska vanligt.

Regler för fäktning

  • Fäktare måste hälsa på varandra och på domaren i början och slutet av matchen, och om man inte gör det kan man förlora en poäng (vinnaren) eller till och med bli avstängd (förloraren).
  • Poäng ges genom att träffa motståndaren i enlighet med de specifika kraven för den typ av vapen som används (se ovan).
  • I florett stoppar slag utanför målområdet tävlingen innan den återupptas på nytt, men slag med bladet (även om de inte räknas) stoppar inte handlingen; den sistnämnda regeln gäller även för epée.
  • Att stötta motståndaren, använda handen för att täcka målområdet eller fotfel kan leda till ett poängstraff enligt domarens bedömning.

Lämna en kommentar